برچسب: هدیه خبرنگاران

  • مدیرکل ارشاد در حضور استاندار قول داد

    مدیرکل ارشاد مازندران در حضور استاندار به خبرنگاران قول داد که اعتبار هدیه روز خبرنگار طی دو یا سه روز آینده پرداخت می‌شود.موضوع پرداخت هدیه روز خبرنگار به خبرنگاران مازندرانی…