برچسب: احمد احمدپور

  • چهره علمی و فرهیخته استان مازندران

    پرفسور احمدپور دار فانی را وداع گفت

    پرفسور احمد احمدپور، از چهره های علمی و فرهیخته استان مازندران صبح امروز بر اثر ایست قلبی در تهران دار فانی را لبیک گفت. رئیس دانشگاه مازندران، معاون آموزشی و…