برچسب: ابراهیم اسدی بشلی

  • گردشگری را مانند نفت ملی اعلام کنید

    ابراهیم اسدی بشلی، رئیس انجمن توسعه صنعت گردشگری مجمع متخصصین ایران طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ملی شدن صنعت گردشگری در ایران شد. متن نامه بدین شرح است:…