درباره دریا

به نام خدا.

پایگاه خبری – تحلیلی “دریا” را جمعی از اهالی رسانه و دلسوزان مازندران تشکیل می دهند که هدف اصلی شان کمک برای رسیدن به توسعه همه جانبه استان است و در این راه دست همه را می فشارد. این پایگاه امیدوار است مازندران هر چه سریعتر به جایگاه اصلی خود در کشور دست یابد.

daryanews87@gmail.com

info@daryanews.com