عکس/شباهت جالب با جوانی محسن رضایی

گریم «حامد شیخی» در نمایی از فیلم «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در جشنواره فجر امسال، سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد.

photo_2016-02-15_10-49-16

گریم «حامد شیخی» در نمایی از فیلم «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در جشنواره فجر امسال، سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد.گریم «حامد شیخی» در نمایی از فیلم «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در جشنواره فجر امسال، سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد.گریم «حامد شیخی» در نمایی از فیلم «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در جشنواره فجر امسال، سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد.گریم «حامد شیخی» در نمایی از فیلم «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در جشنواره فجر امسال، سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.