200 میلیارد ریال خسارت ناشی از انشعاب غیرمجاز برق درغرب مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران میزان خسارت های سالانه ناشی از انشعاب های غیرمجاز برق از سوی برخی از افراد دراین منطقه را حدود 200 میلیارد ریال اعلام کرد.

کیوان فرح زاد روز شنبه گفت : با تحقیقات به عمل آمده و برآوردهای صورت گرفته تاکنون حدود 10 هزارانشعاب غیرمجاز برق در این مناطق شناسایی شده و با اینکه نیروهای این نهاد به طورهفتگی اقدام به جمع آوری و قطع انشعاب برق این دسته از افراد متخلف می کنند اما دوباره شاهد چنین تخلفاتی هستیم.
وی میزان تلفات سالانه ناشی از هدررفت انرژی برق دراین مناطق را حدود 20 درصد اعلام کرد و ادامه داد : بخش عمده ای از این میزان تلفات ناشی از انشعاب های غیرمجاز بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت : هم اکنون در سایه هم افزایی با دیگر مسئولان ادارات ذیربط بویژه دستگاه قضا و سازمان بازرسی درصدد هستیم تا در چارچوب قانون به نوعی از ادامه چنین تخلفاتی پیشگیری تا بتوانیم از این میزان خسارت های هنگفت سالانه بکاهیم .
فرح زاد ، واگذاری و نصب کنتورهای تجمعی درمناطقی از حوزه روستایی بدون احداث شبکه را راهکاری مناسب برای پیشگیری از انشعاب غیرمجاز دانست و افزود: منتهی آن دسته از افرادی که بدون رعایت قانون نسبت به تغییرکاربری زمین های کشاورزی و در پی آن ساخت وساز غیرمجاز کرده اند باید برابر قانون با آنان برخورد کرد.
وی ، اعمال شیوه های نوین تحت عنوان مستحدثات سیستم جامع مشترکان برق را از دیگر راهکارهای مناسب برای حذف انشعابات غیرمجاز دراین مناطق معرفی و اضافه کرد : با راه اندازی این سیستم آن دسته از افرادی که پس از سال ها به طورغیرمجاز از برق استفاده کرده باشند و بعد از دریافت پروانه برای دریافت امتیاز برق به این شرکت مراجعه کنند باید خسارت های برق مصرفی را بپردازند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت : غالب مالک ساختمان هایی که به طورغیرمجازاز برق استفاده کرده اند هنوز شناسایی نشده اند و امیدوارم با اعمال چنین شیوه ای نوین بتوانیم وضعیت این دسته از مالکان متخلف که به نوعی خسارت های جبران ناپذیری هرسال به این شرکت وارد کرده اند ،مشخص کنیم.
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به 524 هزار مشترک در قالب هشت شهرستان شامل هزار و 251 روستا و 31 شهر خدمات ارائه می دهد.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.