عکس/ قائم شهر – رودخانه سیاهرود – 10 اسفند

رودخانه سياهرود از ارتفاعات جنوب خاوري قائم شهر كه با فاصله اي اندك از پهنه ساحلي خزر قرار دارند، سرچشمه مي گيرد. بنابراين حوضه آبريز اين رودخانه بيش از 30 كيلومتر مربع نيست . روند ابتدايي اين رودخانه خاوري – باختري است ولي پس از گذر از محله هاي برجنيك – ريكده و كرچنگ از باختر شهرستان قائم شهر ( پشت كارخانه كنسرو سازي) با راستاي شمالي- جنوبي وارد پهنه ساحلي خزر مي گردد.
درازاي سياهرود در پهنه ساحلي خزر در يك خط مستقيم در حدود 34 كيلومتر است ( با توجه به خمرودهاي متعدد ، درازاي كل اين رودخانه بيش از 40 كيلومتر مي باشد) و از محله هاي متعددي همچون قاري محله و لاريم گذر كرده و سپس به نام « لاريم رود» در مجاورت شهرك ساحلي شاهين خزر وارد درياي خزر مي گردد. سطح اساس محلي اين رودخانه (LBL= – 21m) مي باشد.
اين رودخانه در كيلومتر 500+17 جاده بابل- ساري را قطع مي كند. در اين مكان يك پل بتني دوبانده با درازاي تقريبي 70 متر دو ساحل اين رودخانه را به يكديگر متصل مي نمايد.
در شمال، اين رودخانه همچنين محور قائم شهر- ساري را قطع مي نمايد. محل ارتياط رودخانه در اين محل نيز يك پل فلزي مي باشد

photo_2016-03-01_12-10-07

photo_2016-03-01_12-09-59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.