ضرغامی از چرایی برگزار نشدن مسابقه خر سواری پرده برداشت

چرا اسب سواری و نه خرسواری، ضرغامی در آخرین پست تلگرامی خود پرده از رازی تاریخی برداشته است.
خمیازه کانال تلگرامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما، مهنرس ضرغامی است که به قول خودش به نحوی عملکردش مشابه شبکه نسیم است، ضرغامی در آخرین پست خود در این کانال پرده از رازی تاریخی برداشته است، رازی که از نگاهی کنایه ای است به عملکرد برخی افراد.

عمو عزت از چرایی برگزار نشدن مسابقه خر سواری پرده برداشت
متن پست تلگرامی مهندس ضرغامی :

“می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه ” خرسواری” برگزار نمی شود ؟!

پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از استارت اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است، یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. !
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.”

منبع: باشگاه خبرنگاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.