بازدیدکی روش از پروژه ای در بابلسر+عکس

بنرهایی در بابلسر نصب شده که از حضور قریب الوقوع سرمربی تیم ملی در این شهر حکایت دارد. به گزارش کاپ،مطابق این تبلیغات،قرار است کارلوس کی روش روز 19 فروردین برای افتتاح یک پروژه مرکز خرید و تجاری به بابلسر برود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنرهایی در بابلسر نصب شده که از حضور قریب الوقوع سرمربی تیم ملی در این شهر حکایت دارد. به گزارش کاپ،مطابق این تبلیغات،قرار است کارلوس کی روش روز 19 فروردین برای افتتاح یک پروژه مرکز خرید و تجاری به بابلسر برود.

بنرهایی در بابلسر نصب شده که از حضور قریب الوقوع سرمربی تیم ملی در این شهر حکایت دارد. به گزارش کاپ،مطابق این تبلیغات،قرار است کارلوس کی روش روز 19 فروردین برای افتتاح یک پروژه مرکز خرید و تجاری به بابلسر برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.