بازارهای محلی استان مازندران در آستانه نوروز

 

 

 

 

همه ساله و با نزدیک شدن عید نوروز زنان و مردان روستاهای استان مازندران محصولات کشاورزی و دام و طیور خود را به بازارهای محلی عرضه می کنند. این نوع عرضه باعث می شود تا حدود زیادی به اقتصاد منطقه کمک شود. در شهرهاى استان مازندران علاوه بر بازارهاى دائمى، بازارهاى دیگرى نیز در یکى از روزهاى هفته تشکیل مى‌شوند که به بازارهاى محلى معروف‌اند.

همه ساله و با نزدیک شدن عید نوروز زنان و مردان روستاهای استان مازندران محصولات کشاورزی و دام و طیور خود را به بازارهای محلی عرضه می کنند. این نوع عرضه باعث می شود تا حدود زیادی به اقتصاد منطقه کمک شود. در شهرهاى استان مازندران علاوه بر بازارهاى دائمى، بازارهاى دیگرى نیز در یکى از روزهاى هفته تشکیل مى‌شوند که به بازارهاى محلى معروف‌اند.همه ساله و با نزدیک شدن عید نوروز زنان و مردان روستاهای استان مازندران محصولات کشاورزی و دام و طیور خود را به بازارهای محلی عرضه می کنند. این نوع عرضه باعث می شود تا حدود زیادی به اقتصاد منطقه کمک شود. در شهرهاى استان مازندران علاوه بر بازارهاى دائمى، بازارهاى دیگرى نیز در یکى از روزهاى هفته تشکیل مى‌شوند که به بازارهاى محلى معروف‌اند.

 

منبع: فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.