انصراف یک داوطلب انتخابات از بهشهر

يكي ديگر از داوطلبان انتخابات دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مازندران انصراف داد .

علي دست باز داوطلب كد 1247 حوزه انتخابيه بهشهر ، نكا و گلوگاه از ادامه رقابتهاي انتخاباتي خدا حافظي كرد.

 

 

 

 

 

يكي ديگر از داوطلبان انتخابات دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مازندران انصراف داد .

علي دست باز داوطلب كد 1247 حوزه انتخابيه بهشهر ، نكا و گلوگاه از ادامه رقابتهاي انتخاباتي خدا حافظي كرد. 

يكي ديگر از داوطلبان انتخابات دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مازندران انصراف داد .

علي دست باز داوطلب كد 1247 حوزه انتخابيه بهشهر ، نكا و گلوگاه از ادامه رقابتهاي انتخاباتي خدا حافظي كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.