اطلاعیه بنیاد مستضعفان در ارتباط با کاخ های سعد آباد و نیاوران

پیرو درج اخباری در ارتباط با موضوع “مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ های سعد آباد و نیاوران ” به منظور تنویر افکار عمومی و با توجه به ماهیت حقوقی موضوع، اطلاعیه معاونت حقوقی بنیاد به شرح زیر به اطلاع می رسد:

پیرو درج اخباری در ارتباط با موضوع “مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ های سعد آباد و نیاوران ”  به منظور تنویر افکار عمومی و با توجه به ماهیت حقوقی موضوع،  اطلاعیه معاونت حقوقی بنیاد به شرح زیر به اطلاع می رسد:

نظر به اینکه در برخی از مطبوعات مطلبی با عنوان  “ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ های سعد آباد و نیاوران ” منتشر شده لذا در اجرای حکم و موضوع مواد( 2و10و23 ) قانون مطبوعات مراتب زیر جهت استحضار و آگاهی عمومی اعلام می نماید:

1-       مطالب  به نقل از “آقای قاسم سعیدی ” به عنوان معاون حقوقی بنیاداشاره شده است در حالی که ماموریت ایشان در تاریخ 31/3/94 خاتمه یافته و از آن تاریخ سمتی در بنیاد نداشته اند و مصاحبه ایشان مسلماً  امکان پذیر نمی باشد.

2-      موضوع مالکیت کاخ های (نیاوران – سعد آباد) در قوه قضاییه (هیات رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی ) مطرح رسیدگی است و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کماکان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می داند.

خواهشمند است با توجه به صلاحیت ذاتی قوه قضاییه و تا صدور حکم قطعی در خصوص موضوع مطروحه از چاپ و نشر هر گونه  مطلب خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی  است توسط رسانه های جمعی بالاخص مطبوعات محترم اجتناب شود.

 

با احترام- معاونت  امور حقوقی ، توسعه مدیریت و منابع – غفور پاکنهاد

منبع: http://mfnews.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.