استانداري مازندران شركت سهامي نيست!

مهرداد ابراهيمي مدير كل جديد سياسي و انتخابات استانداري مازندران كه در مراسم معارفه اش با حضور معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران سخن مي گفت بر توجه به شايسته سالاري به دور از جناح و باندبازي ها تاكيد كرد و گفت : استانداري مأمن همه جريانات سياسي است .

وي تاكيد كرد : استاندار و مديران ارشد استان متعلق به همه مردم استان هستند و استانداري شركت سهامي نيست.

ابراهيمي حوزه سياسي را حوزه اي بسيط و پويا خواند و گفت: تمام تلاشمان را به كار خواهيم گرفت تا با احزاب ، گروهها و رسانه ها تعامل پويا داشته باشيم و از رسانه ها هم انتظار داريم به كمك مديران استان بيايند.

وي بر اشراف كامل بر مسائل سياسي استان تاكيدكرد و گفت : همه بايد مدافع سياستهاي عمومي دولت باشيم و با پرهيز از فعاليتهاي پوپوليستي و عوام فريبي واقعيت را با رعايت اخلاق سياسي و اعتدال به مردم بگوئيم.

ابراهيمي تصريح نمود : وقتي براي حاشيه سازيها نداريم و صحنه سازيها و تخريب سفر رياست محترم جمهوري شايسته افراد و گروهها نيست.
وي در پايان تاكيد نمود : خدمات دولت در دو سال گذشته در مازندران مطلوب بوده و بايد افكار عمومي را در اين زمينه اقناع كرد و براي عمران و آباداني و توسعه سياسي ، اجتماعي و فرهنگي استان با هم تلاش كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.